بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bön bakom en imam som använder talismaner

Fråga: Vi har upptäckt att personen som leder oss i bönen i vår by använder talismaner och att han även praktiserar skickliga trick med händerna. Syndar jag om jag ber bakom honom?

Svar: I grund och botten får alla muslimer som har en giltig bön vara imam, speciellt om imamens tillstånd inte är känt. De vars böner inte är giltiga, vars innovationer gör att de inte är troende, då accepteras inte bön bakom dem. Anledningen är att deras bön inte är giltig. Om denne man som praktiserar skickliga handtrick och använder talismaner säger vi: Han gör två saker – använder talismaner och handtricken. Det sistnämnda är utan tvekan förbjudet med anledning av bedrägligheten i det. Det kan även nå en sådan nivå att det tar en ur islam, som när de åkallar djävularna och de drar sig nära dem genom att offra till och åkalla dem.

Talismaner, om de kommer från Koranen eller tillåten åkallan, då är de lärde oeniga om detta. Somliga har tillåtet det, medan andra har förbjudet det. Det är dock inte ogillat att be bakom en imam som använder dem. Men om talismanerna är dragna mot shirk eller innovation, då är det inte tillåtet att använda dem. Detta finns det enighet om och denne måste vända sig till Allāh den Upphöjde i ånger över vad han har gjort och undvika att göra det igen.


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas
  • Författare:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas