بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bön bakom innovatörer

Fråga: Vissa lärda säger att det inte är tillåtet att be bakom en imam som är en innovatör och som inte tar delar av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah på allvar. Detta trots den hadīth som säger: ”Be bakom varje rättfärdig och varje omoralisk person.” Är det då tillåtet att be bakom en sådan imam?

Svar: Den hadīth som frågeställaren nämner: ”Be bakom varje rättfärdig person och varje omoralisk person” är grundlös med denna ordalydelse. Men det råder ingen tvekan om att bön bakom en person som fruktar Allāh mer och som är starkare i religionen är bättre än bön bakom den som inte tar Allāhs religion på allvar.

Innovatörer kan delas upp i två kategorier: De vars innovationer gör dem skyldiga till otro och de vars innovationer inte gör det. Bön bakom den förstnämnde är inte giltig då denne inte är troende. För den sistnämnda har de lärde olika åsikter om bön bakom syndare, mest korrekt är dock att det är tillåtet. Detta gäller så länge det inte finns någon nytta att uppnå med att överge bönen bakom honom, som om det skulle leda till att han undviker en synd. I detta fall är det bättre att inte be bakom honom.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 217 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 217 s. ISBN saknas