بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

En ensam Guds-tjänare behöver inte ropa ut iqāmah

Fråga: Räcker det att göra iqāmah utan böneutrop när tiden för bönen kommer? Detta gäller om jag vill be ensam.

Svar: Böneutropet är föreskrivet för att meddela för folket i staden att bönen är på väg att börja, men om de redan är samlade och det inte finns några andra, då behöver de inte ropa ut till bön. Det är dock att föredra att resenär ropar ut till bön. Då kommer allt och alla som hör hans röst att vittna för honom.

Iqāmah är föreskriven för att meddela dem som är samlade att bönen är på väg att börja. Om det då endast finns en tjänare är det inte obligatoriskt att göra iqāmah.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 136 s. ISBN saknas