بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bad ensam och glömde att göra iqāmah

Fråga: Någon bad ensam och glömde iqāmah, får denne då be eller bör denne upprepa bönen från början?

Svar: Iqāmah är inte föreskriven för en ensam person, oberoende av om det är en man eller kvinna. Iqāmah är ett meddelande till församlingen om att bönen är på väg att börja. Därför behöver en ensam tjänare inte göra detta. Ber församlingen utan böneutrop eller iqāmah påverka detta inte deras bön. Anledningen är att böneutropet och iqāmah inte är villkor för att bönen skall accepteras och de tillhör heller inte bönens pelare.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 130 s. ISBN saknas