بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Välja en bra man

Fråga: Vilka är de viktigaste överväganden en ung kvinna måste göra när hon väljer sin man? Om hon avvisar någon av ekonomiska eller världsliga anledningar – kommer Allāh då straffa henne?

Svar: Det viktigaste drag som kvinnan måste se till när hon väljer sin man är fromhet och karaktär. Rikedom samt härkomst är sekundära överväganden. Den viktigaste aspekten är att mannen som friar har en from personlighet och ett ordentligt uppträdande. Denna sorts man kommer inte att göra sin fru illa; antingen så kommer han att leva med henne på ett bra sätt eller lämna henne utan långdragna dispyter.

Vidare, så är en person med bra religion och uppträdande en välsignelse för henne och hennes barn. Hon kan även lära sig om religionen ifrån honom. Om han inte har dessa karaktärsdrag bör hon undvika honom – speciellt om han är slapp med att be eller är känd för att dricka alkohol, må Allāh rädda oss ifrån detta. När det gäller de som aldrig ber, är de icke-troende. Troende kvinnor är inte tillåtna för dem, ej heller är de tillåtna för troende kvinnor.

Den huvudsakliga poängen är att kvinnan skall söka efter karaktär och fromhet. Om han även kommer ifrån en bra familj, är det att föredra. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om en person kommer till er med vars religion och karaktär är bra, gift dig då med honom.” Är han även fördelaktig när det gäller en trygg ekonomi, är det ännu bättre.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah