بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Min man behandlar mig inte på ett bra sätt

Fråga: Jag har varit gift i 25 år och har flera söner och döttrar. Jag har stora problem med min man då han förnedrar mig inför mina barn, släktingar och andra bekanta. Han ger mig aldrig något erkännande. De enda gånger jag känner lugn är då han lämnar hemmet. Detta trots att han ber och fruktar Allāh. Snälla, vägled mig till vad jag skall göra.

Svar: Du måste ha tålamod och råda honom att uppträda på bästa sätt. Påminn honom om Allāh och livet efter detta. Kanske kommer han svara och återvända till det som är korrekt och kanske kommer han även ge upp sitt hemska beteende. Gör han inte detta, ligger synden på honom och du kommer att belönas för ditt tålamod. Du kan åkalla för honom i din bön och vid andra tillfällen att Allāh skall vägleda honom till det rätta, välsigna honom med gott uppförande och skydda dig ifrån det onda i honom.

Du bör även rannsaka dig själv och vara stadig i din tro. Be Allāh om förlåtelse för eventuella synder du begått i det förgångna. Kanske har han getts denna kontroll över dig med anledning av någon synd du begått. Allāh har sagt: ”Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter.” [Koranen 42:31]

Det finns inget som hindrar att du ber hans fader, moder, äldre bröder, släktingar eller grannar att ge honom råd och uppmuntra honom att behandla dig väl, enligt Allāhs ord: ”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].” [Koranen 4:19]

Allāh säger även: ”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis.” [Koranen 2:228]

Må Allāh bättra ditt liv, vägleda din man och få honom att återvända till det som är korrekt. Må Allāh även föra er samman i godhet och vägledning. Han är den Generöse, den Ädle.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah