بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Min man bryr sig inte om mig

Fråga: Min man – må Allāh förlåta honom – har en nobel karaktär och fruktar Allāh, men han bryr sig inte alls om mig i hemmet. Han är alltid jobbig och deprimerad. Kanske är jag orsaken till detta, men – och Allāh vet bäst – jag uppfyller hans rättigheter och gör mitt bästa för att vara behaglig och trevlig mot honom. Jag håller även allt skadligt borta ifrån honom och jag är tålmodig med det sätt han behandlar mig på. Varje gång jag frågar honom om något eller talar till honom blir han upprörd. Han påstår att jag är löjlig och talar strunt, men han är alltid vänlig mot sina vänner.

När det gäller mig, ser jag enbart hårdhet och förakt. Detta smärtar mig djupt och jag lider verkligen av det. Många gånger har jag tänkt på att helt enkelt bara lämna hemmet.

Jag är en kvinna – och all tacksamhet tillhör Allāh – med en grundläggande utbildning och jag uppfyller de krav som Allāh ställer på mig. Kära shaykh, om jag lämnar hemmet för att uppfostra barnen på egen hand, är jag då syndfull? Eller bör jag stanna med honom, i denna situation, och endast sluta tala med honom eller spendera någon tid med honom?

Svar: Det råder inga tvivel om att det äkta paret måste behandla varandra på ett vänligt och respektfullt sätt. De bör ge varandra kärlek och leva tillsammans på ett fint sätt. Allāh har sagt:

”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].” [Koranen 4:19]

Och vidare:

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis.” [Koranen 2:228]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har även sagt: ”Fromhet är gott uppförande.” Och i en annan hadīth säger profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ”Nedvärdera inte någon god handling, inte ens att hälsa på sin bror med ett leende ansikte.” Båda ahādīth återgivna av Muslim.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade även: ”Den troende med fullständigast tro är den med bäst karaktär. De bästa av er är de som är bäst mot sina fruar, och jag är den bästa mot min familj.”

Det finns fler ahādīth som uppmanar till gott uppförande, bra kommunikation samt att överlag ha goda relationer med andra muslimer [...] Genom att vara tålmodig har du hanterat din mans kyla på ett bra sätt. Jag råder dig att vara ännu tålmodigare och inte lämna hemmet. Med Allāhs tillstånd kommer detta leda till en bra och prisvärd lösning. Allāh har sagt:

”Och bete er inte som de som lämnade sina hem i skrytsamt övermod för att ses [och beundras] av människorna. De villa hindra [andra] att följa Guds väg, men Gud håller uppsikt över [dem och] deras företag.” [Koranen 8:47]

Allāh säger även:

”Den som fruktar Honom och bär motgången med tålamod [skall se att] Gud inte låter den som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön.” [Koranen 12:90]

Och vidare:

”Säg [Muhammad] till Mina troende tjänare: 'Frukta er Herre! De som gör det goda i denna värld har gott att vänta [i nästa liv]. Guds jord är så vid [att ni kan lämna ondskans rike för att få dyrka Gud i frihet]. Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.” [Koranen 39:10]

Och till sist i en annan vers:

”Och ha tålamod och avvakta [Guds dom] – den slutgiltiga segern tillhör dem som fruktar Gud.” [Koranen 11:49]

Det finns inget som hindrar att du skämtar med honom, talar med honom på ett sätt som kommer att mjuka upp hans hjärta, gör sådant som får honom att le mot dig och uppmärksamma dina rättigheter. Undvik att söka världslig nytta ifrån honom, så länge han uppfyller dina viktigaste rättigheter. Då när hans hjärta funnit ro kan du få det du behöver – och ni kommer båda att prisas av Allāh för slutresultatet, med Allāhs tillstånd.

Må Allāh utöka det goda för er. Må Han även rätta den situation din man befinner sig i och vägleda honom till det som är rätt och riktigt i sitt förhållningssätt mot dig.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah