بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Preventivmedel som används på grund av att man är fattiga och inte vill ha fler barn

Fråga: Min inkomst är liten och jag har många barn. Får jag begränsa antalet födslar?

Svar: Det är inte tillåtet att begränsa antalet födslar och detta grundas på Allāhs den Högstes ord: ”Döda inte era barn av rädsla för fattigdom. Vi sörjer för den och för er. Att döda [dem] är en svår synd.” [17:31]

Det finns sätt för att skjuta upp en graviditet, som att amma barnet, därför att normalt sett blir kvinnan inte gravid då. En annan metod är att vänta att ha samlag en vecka eller två efter att kvinnan har blivit ren efter månadsblödningen därför att i de flesta fall blir – genom Allāhs tillstånd – kvinnan gravid genom samlag direkt efter att hon blivit ren efter sin period. En annan metod är att använda sig av avbrutna samlag vilket innebär att mannen får sin orgasm utanför kvinnans vagina. Detta är tillåtet om båda parterna godkänner det. Det är även tillåtet att avlägsna fostret innan 40 dagar genom att använda tillåtna mediciner och på grund av en giltig anledning.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas