بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Föredra ett visst barn över ett annat

Fråga: Får en moder behandla ett av hennes barn eller barnbarn på ett bättre sätt än de andra även om de behandlar henne själv likadant?

Svar: Föräldern måste behandla dem likvärdigt utan att ge någon av dem företräde, varken i form av pengar eller i form av gåvor. Anledningen till detta är ett uttalande från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser: ”Frukta Allāh och var rättvis mot era barn.” [al-Bukhārī 2587 och Muslim 1623] Han sade även till en man: ”Vill du att de alla skall vara dig lika plikttrogna, dela då ut likvärdigt mellan dem.”

De stora lärde har rekommenderat att man är rättvis, att man hälsar dem alla med leenden på samma sätt och att man rättvist följer kommenderingen i den tidigare hadithen. Ibland är det dock tillåtet för fadern att föredra ett sjukt barn eller det yngsta om omständigheterna manar på extra omtanke och kärlek. Men den generella regeln kvarstår – att föräldrarna behandlar barnen likvärdigt i alla frågor, speciellt om de är lika plikttrogna och lydiga.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas