بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Barnets plikter gentemot föräldrarna

Fråga: Jag har en mormor som har avlidit och hon var mig mycket kär och jag kommer aldrig att glömma henne. Vad måste jag göra för henne nu så att jag skall kunna känna att jag gjort en liten del av vad jag är skyldig att göra för henne?

Svar: Du får åkalla för henne och du ber då Allāh den Allsmäktige att Han förlåter henne, ge i välgörenhet för hennes räkning och vallfärdar samt gör 'umrah för henne. Alla dessa handlingar kommer henne till nytta. Må Allāh belöna och acceptera detta från dig. Det är hennes rätt att du gör vad hon instruerat i testamentet om hon har ett islamiskt testamente som hon har lämnat dig. Du bör även hedra hennes vänner och stärka relationen mellan dig och de som stod henne nära som dina morbröder och deras barn, exempelvis. Detta utifrån vad som har rapporterats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – när en man frågade honom: ”Finns det någon plikt mot mina föräldrar att utföra efter att de avlidit?” Allāhs sändebud sade: ”Ja, be för dem, be att Allāh förlåter dem, utför deras sista instruktioner, hedra deras vänner och håll goda relationer som enbart kommit genom dem.” [Abu Dawūd 5142 och Ibn Majah 3664]

Och må Allāh vägleda oss.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas