بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tog emot ränta men var okunnig om utlåtandet

Fråga: Jag hade en summa och placerade den i en bank. En tid gick – låt oss säga ett år – och sedan fick jag pengarna och de hade ökat tio procent i värde. Jag kände inte till att detta var en ränta som inte är godkänd. Jag spenderade hela summan, intäkten som jag hade tjänat, och resten fick vara kvar på banken. Kan jag då ge denna summa i välgörenhet från mina egna pengar som jag lagligt förtjänat och får jag resa för att ge mina kvinnliga kusiner som är gifta och i behov av dessa pengar? De bor i ett område som ligger långt bort.

Svar: Du måste ångra dig för vad du har använt av den ränta som bankerna har gett dig och kallat för något annat [än ränta]. Du behöver inte betala böter eller i välgörenhet. Detta är i stället något som Allāh förlåter. Han har sagt: ”Den som efter att ha fått kunskap om Guds allvarliga varning upphör att bedriva ocker får behålla vad han dessförinnan vunnit, men Gud skall fälla den slutliga domen över honom.” [Koranen 2:275] Om du tog pengarna efter detta [i vetskap om att det var ränta] bör du ge dem till välgörenhet till en släkting eller någon annan som förtjänar dem. Syftet är att du skall kunna rena dig själv från synden i att ha använt i ränta.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas