بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Fader som tvingar sin dotter till att gifta sig

Fråga: Jag har en syster och min fader gav bort henne i giftermål till en man när hon var 22 år gammal. Han gjorde det utan att fråga om hennes åsikt. De som vittnade gjorde det falskt när kontraktet skrevs och de sade att hon godkänt och modern skrev under kontraktet för hennes räkning. På detta sätt skrevs kontraktet samtidigt som hon avvisade det. Vilket är utlåtandet om detta kontrakt och de falska vittnena?

Svar: Om systern var oskuld och hennes fader tvingade henne till att gifta sig med denna man anser vissa av de lärde att detta äktenskap är giltigt. De är av åsikten att en fader får tvinga sin dotter till att gifta sig med en man som hon inte vill ha, om han är passande.

Den starkare åsikten i denna fråga är dock att fadern, eller någon annan, inte får tvinga en kvinna till att gifta sig med någon hon inte vill ha, även om han är passande. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”En oskuld får inte ges i giftermål innan hennes tillstånd har sökts.” [al-Bukhārī 5136 och Muslim 1419] Detta gäller generellt så ingen förmyndare är undantagen från det. Faktum är att det i Sahīh Muslim har rapporterats: ”Fadern måste söka oskuldens tillstånd.” [Muslim 1421] Oskulden och fadern har då specificerats. Detta gäller i fall av oenighet och man måste handla i enlighet med detta.

Grundat på detta: En man som tvingar sin dotter till att gifta sig med en man som hon inte vill ha är förbjudet.

Laggivaren (dvs. Allāh) har förbjudet det så Han vill inte att det muslimska samhället skall göra detta. Om vi säger att det är giltigt innebär det att vi är inblandade i det, att vi praktiserar det och att vi ger det samma status som de kontrakt Laggivaren har tillåtet. Detta är något som inte kan inträffa.

Den starkaste åsikten är därför att när din fader gett din hand till en man som du inte vill ha är detta ett otillåtet äktenskap och kontraktet gäller inte. Detta måste därmed undersökas av rätten.

Den man som vittnar falskt har begått en stor synd, vilket profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har berättat om: ”Skall jag inte informera er om de största synderna?” [at-Tirmithi 2301] Han nämnde dem medan han lutade sig, sedan satte han sig upp och sade: ”Och jag varnar er för att tala falskt, och jag varnar er för falskt tal: Istället: falskt vittnesmål.” Han fortsatte att upprepa detta tills vi önskade att han skulle vara tyst.

De som vittnat falskt måste därför vända sig till Allāh i ånger och dra tillbaka deras vittnesmål. Samma gäller för modern då hon på ett felaktigt sätt skrivit under för dottern. Hon har genom detta syndat och hon måste vända dig till Allāh i ånger och hon får inte göra så igen.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas