بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Blod behöver inte rinna när en kvinna förlorar oskulden

Fråga: En man gifte sig med en muslimsk kvinna som ber och inget blod rann från henne när de hade samlag under bröllopsnatten. Jag har hört forskare som säger att i ovanliga fall behöver inte blod rinna. Om hon inte skulle vara oskuld, är det då tillåtet att fortsätta äktenskapet eller skall jag bryta banden även om hon förväntas vara en bra fru?

Svar: Det krävs inte att blodet ses vid det första samlaget därför att en kvinna lite äldre och det kan ha runnit tillsammans med blodet vid månadsblödningen eller vid någon ansträngande aktivitet, som om hon hoppat.

Vi råder dig därmed att fortsätta att vara tillsammans med din fru och tro det bästa om henne, speciellt om du förväntar dig att hon kommer att vara en bra fru, om Allāh vill.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas