بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vänster hand för att äta och dricka

Fråga: Är det tillåtet att hålla bröd i den vänstra handen? Jag har märkt att nästan 99 % fortfarande tar brödet i sin vänstra hand för att bryta det med höger. Detta beror på att brödet inte är hårt och det inte är möjligt att äta det utan vänster hand. Jag ber er om råd i denna fråga.

Svar: Det är tillåtet att hålla brödet i vänster hand. Men beträffande att ta och ge det till andra med vänster hand, bör det göras med höger istället. Detta för att hålla sig till god sed. Beträffande att äta är det inte tillåtet att göra det med vänster hand när man har möjlighet att göra det med höger.

Och Allāh är Beviljaren av framgång. Och må frid och välsignelser vara över profeten Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas