بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Glömde att tvätta en kroppsdel under tvagningen

Fråga: Vad gör man om man tvagade sig och då glömde att tvätta någon kroppsdel?

Svar: Om någon under sin tvagning glömde att tvätta en kroppsdel så får denne tvätta den och vad som följer efter, om denne kom på det kort efteråt. Ett exempel på detta skulle vara om någon tvagade sig och glömde att tvätta sin vänstra hand och då tvättade sin högra hand, strök över huvudet och öronen och sedan tvättade fötterna. Efter att ha tvättat fötterna kom han på att han inte hade tvättat sin vänstra hand. Vi säger till honom: Tvätta din vänstra hand, stryk över huvudet och öronen och tvätta dina fötter. Detta beror på att det är obligatoriskt att göra tvagningen i rätt ordning, vilket Allāh den Allsmäktige har nämnt när Han sagt: ”När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotkölarna.” [Koranen 5:6] Men om denne inte kom ihåg förrän efter att en lång tid gått, då måste denne göra om sin tvagning från början. Tvagar denne sig, glömmer sin vänstra hand och avslutar tvagningen samt det går en lång tid och denne sedan kommer på att dem vänstra handen inte har tvättas – då måste tvagningen göras om från början då varaktigheten har gått om intet. Varaktighet då man tvättar kroppsdelarna under tvagningen är ett villkor för att den skall accepteras.

Men han bör veta att om han har tvivel [tvivel om han tvättat sin vänstra eller högra hand, sköljt munnen eller dragit in vatten i näsan] efter avslutad tvagning då bör han inte bry sig om detta tvivel. Istället bör han fortsätta med bönen och han syndar inte på grund härav. Detta beror på att man inte skall lägga någon vikt vid tvivel i det som rör dyrkan efter att den har utförts. Skulle vi lägga vikt vid dem [tvivlen] skulle vi öppna dörren för djävulens viskningar till folket och alla skulle känna tvivel om deras dyrkan. Det kommer då från Allāhs – den Allmäktiges – nåd att de tvivel som uppstår efter att dyrkan har utförts, de skall det inte läggas någon vikt vid. Man skall inte bry sig om dem utom om man blir säker på någon felaktighet, för då måste man korrigera den.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 321 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8