بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skilsmässa i enlighet med sunnah

Fråga: [Hur går en skilsmässa till? Och vad händer om man skiljer sig flera gånger i rad?]

Svar: Skilsmässa i enlighet med profetens - må Guds frid och välsignelser vara över honom -  sunnah är att mannen skiljer sig från sin fru när det är nödvändigt, när hon är ren (efter månadsblödningen) och innan han haft samlag med henne under den perioden av renhet. Skilsmässan är enbart en och hon bör stanna i hans hus under vänteperioden. Detta är i enlighet med Allāhs den Högstes ord: ”Låt [den hustru som inväntar skilsmässa] leva under samma villkor som ni själva inom ramen för era möjligheter.” [Koranen 65:6]

När vänteperioden sedan är över och han inte har tagit henne tillbaka bör hon beslöja sig inför honom och ge sig av. Hon blir förbjuden för honom om de inte upprättar ett nytt kontrakt och hon godkänner det.

Att skilja sig från henne tre gånger är en innovation men enligt en majoritet av de lärde räknas den och frun är inte tillåten för honom utom om hon gifter sig med en annan man (som sedan skiljer sig från henne). Efter att ha uttalat skilsmässan två gånger är det tillåtet att ta tillbaka henne under vänteperioden, precis som det är tillåtet efter en skilsmässa.

Skilsmässa vid vrede räknas enligt en majoritet av dem lärde så länge som han är vid sina sinnens fulla bruk. Vissa av dem säger att den inte räknas om ilskan var riktigt stark och det finns detaljer beträffande detta som är väl kända.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas