بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Väcka frun inför bönen – något en man måste göra

Fråga: Vilket ansvar har en man om han inte väcker sin fru för att be gryningsbönen? Är det en ursäkt om han efter många försök inte lyckas väcka henne eller är han en syndare om hon ber sent?
Svar: Svaret på denna fråga finner vi om vi läser Allāhs ord: ”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem och i egenskap av [kvinnornas] försörjare.” [4:34] Och Hans profet – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”En man är en förmyndare i sitt hus och han är ansvarig för dem han är förmyndare för.”

Av denna anledning måste mannen väcka sin fru inför bön med alla möjliga medel så länge det inte sker genom något förbjudet. Han är ansvarig för henne inför Allāh den Allsmäktige därför att Allāh den Högste säger: ”Troende! För er egen skull och för deras som står nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle.” [66:6]

Det är precis som om han har något viktigt arbete att utföra i hemmet och han behöver hennes hjälp, då kommer han försöka att väcka henne på alla tänkbara sätt. Samma gäller i denna fråga och det är än viktigare därför att när hon handlar rätt ligger det lycka i det i denna världen och den Nästa.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas