بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innovatör som leder bönen

Fråga: Är bön bakom en innovatör eller någon som låter klädesplagget falla nedanför vristen giltig?

Svar: Ja, bönen är giltig så länge innovationen inte leder till ptro. Om innovationen leder till otro, som för al-Jahmni [En kättersk filosofi döpt efter dess grundare Jahm bin Safwan] och liknande, vars innovation tar dem ur islam – då är bön bakom dem inte giltig. Myndigheterna måste välja en imam som är fri från synd och av god karaktär. Att vara imam är ett stort ansvar och den som tar detta ansvar blir en förebild för muslimer. Därför får inte innovatörer eller syndare ta detta ansvar när det är möjligt att utse någon annan.

Att låta klädesplagget hänga nedanför vristen är en olydnad som måste överges och varnas för. Detta enligt en hadīth från profeten: ”Det av izār som hänger nedanför vristen kommer att vara i Elden.” [al-Bukhārī 5787] Samma gäller andra klädesplagg än izār som qamis, sarawil, busht och liknande.

Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Det finns tre personer som Allāh inte kommer att tala till, titta på eller gå i god för på Återuppståndelsens Dag, och de kommer att få ett smärtsamt straff: Den som låter sin izār hänga ned, den som talar om det goda han gjort samt den som säljer sina varor genom att svära en lögn.” [Muslim 106]

Om han låter sitt klädesplagg hänga ned på grund av stolthet och arrogans, då är hans synd ännu värre och mer förtjänt av ett straff. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som låter sitt klädesplagg hänga dem på grund av arrogans, Allāh kommer inte att titta på Honom på Återuppståndelsens Dag.” [al-Bukhārī 3665, 5782, 5784 och 5791]

Muslimer måste känna till vad Allāh har förbjudit, vilket inkluderar att låta izār hänga nedanför vristen och andra synder, precis som det är en skyldighet att känna till alla innovationer. Detta enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Den som påbörjar något i denna vår fråga [religionen] som inte kommer från den, kommer att få det avvisat.” [Muslim 1718] Detta återger Muslim i sin Sahīh.

Han har även sagt: ”Det bästa talet är Allāhs skrift och den bästa vägledning är Muhammads och det värsta inom religiösa frågor är nya innovationer och varje innovation är villfarelse.” [Muslim 867]

Vi ber Allāh att Han skyddar oss och Muslimerna från innovationer, synder och olydnad.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 397 s. ISBN saknas