بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Beskrvning av tvagningen

Fråga: Hur tvagar man sig?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. I fråga om tvagningen finns det två sätt och de är enligt följande:

Den obligatoriska delen av tvagningen

 1. Tvätta ansiktet helt och hållet en gång, vilket inkluderar att man sköljer näsan och munnen.
 2. Tvätta armarna upp till armbågarna en gång.
 3. Stryka över hela huvudet, inklusive öronen.
 4. Tvätta fötterna upp till anklarna en gång.

  Det som avses med ”en gång” är att kroppsdelen tvättas grundligt.
 5. Detta måste göras i ordningsfölj så att man tvättar ansiktet först, sedan armarna, sedan stryker över huvudet och sedan tvättar fötterna. anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde tvagningen på detta sätt.
 6. Allt måste utföras samtidigt, d.v.s. varje kroppsdel måste tvättas en efter en utan några längre avbrott mellan tvätten av varje del.

Detta är de obligatoriska delarna av tvagningen som måste utföras för att den skall vara fullgod. Bevisen för dessa obligatoriska delar av tvagningen är koranversen i vilken Allāh säger:

”Troende! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansiktet och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkoma Sin når mot er – kanske känner ni tacksamhet.” [Koranen 5:6]

Delar av tvagningen som är rekommenderade

Dessa finns återberättade i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah och detaljerna är enligt följande:

 1. Du måste ha avsikten att rengöra dig för att ta bort orenheter. Denna avsiktskall inte sägas högt utan den skall endast ha sin plats i hjärtat. Detta gäller all dyrkan.
 2. Du säger Bismillah.
 3. Sedan du tvättar dina händer tre gånger.
 4. Sedan sköljer du din mun tre gånger, skölj runt vattnet tre gånger. Skölj näsan tre gånger genom att dra in vatten genom att använda den vänstra handen för att få bort vattnet från den.
 5. Sedan tvättar du ansiktet tre gånger; från hårlinjen till käkbenet och hakan, och från öra till öra. En man bör även tvätta sitt skägg då det är en del av ansiktet. Om dennes skägg är tunt måste denne tvätta hela. Är det tjockt och täcker huden bör denne endast tvätta ovan och dra sina blöta fingrar genom det.
 6. Sedan tvättar du armarna upp till armbågarna tre gånger. Armarna sträcker sig ifrån fingertopparna [inklusive naglarna] till den underdelen av överarmen. Det är av stor vikt att du avlägsnar all form av smuts ifrån händerna [som lera eller målarfärg] innan du tvättar dem, så att allt vatten når huden.
 7. Sedan bör man stryka över huvudet och öronen med nytt vatten, inte med det som använts till att tvätta armarna. Man stryker händerna över huvudet genom att man lägger sina våta händer främst på huvudet och för dem tillbaka till den bakre delen, för att sedan föra dem framåt igen till där man började. Använd sedan pekfingrarna för att rengöra inuti örat och använd tummen för att rengöra bakom. Kvinnans hår stryker över håret både om det är löst eller flätat. Hon stryker från framdelen av huvudet till nacken. Hon behöver inte stryka händerna över hela hårets längd.
 8. Sedan tvättar man fötterna tre gånger upp till anklarna [fotknölarna].

Beviset för detta är den hadīth återberättad av Humrān, som var 'Uthmāns frisläppte slav, där han berättar att 'Uthmān ibn 'Affān bad om att få vatten för tvagningen. Han tvättade sina händer tre gånger, sedan sköljde han sin mun och näsa tre gånger, sedan tvättade han sitt ansikte tre gånger, sedan tvättade han sin högra arm upp till armbågen tre gånger, sedan tvättade han sin vänstra arm på samma sätt, sedan strök han över sitt huvud, sedan tvättade han sin högra fot upp till vristen tre gånger, sedan tvättade han sin vänstra fot på samma sätt och till sist sade han: ”Jag såg Allāhs sändebud göra tvagningen så som jag gjort det.” Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som tvagar sig som jag har gjort det och sedan ber två bönecykler där denne fokuserar på bönen, [denne] kommer att få sina tidigare synder förlåtna.” [Muslim, al-Tahārah, 331]

Villkoren för tvagningen är att man: är muslim, är vid sina sinnens fulla bruk, har nått mogen ålder och har avsikten att tvaga sig. Tvagningen är inte giltig om man är icke-troende, sinnessjuk, ett litet barn som inte har nått mogen ålder eller om man inte har avsikten att tvaga sig [utan avsikten endast är att man vill svalka sig]. Vattnet måste även vara rent då smutsigt vatten inte kan användas för tvagning. Man måste även avlägsna allt som kan hindra vattnet från att nå huden och naglarna. Nagellack är ett exempel.

Enligt en majoritet av de lärde är det föreskrivet att säga Bismillah, men de är oeniga om det är obligatoriskt eller sunnah. Om man kommer ihåg att säga det kan man göra det antingen i början av tvagningen eller undertiden.

Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande tvagning.

Efter att man har tvagat sig är det rekommenderat att säga: “Ashhadu an Lā ilāha ill-Allāh wahdahu lā sharīka lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasūluhu [Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud än Allāh utan partner eller medhjälpare, och jag vittnar om att Muhammad är Allāhs sändebud].” Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade säga:

”Det finns ingen bland er som tvagar sig ordentligt och noga, för att sedan säga: ‘Ashhadu an Lā ilāha ill-Allāh wahdahu lā sharīka lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasūluhu’, utan att Paradisets portar öppnas för denne och denne får träda in igenom vilken denne vill av dem.” [Muslim, al-Tahārah, 345]

I en rapport från al-Tirmithi finns tillägget: ”Allāhumma ij’alni min al-tawwābīna wa’j’alni min al-mutatahhirīn [Allāh, gör mig till en av dem som ångrar sig och gör mig till en av dem som renar sig].” [al-Tahārah, 50; klassad som Sahīh av al-Albāni i Sahīh Sunan Abū Dawūd, 48]

Se vidare i al-Mulakhkhas al-Fiqhi by al-Fawzān, 1/36.


Läs mer:

 • Författare:

  Dr. Salih Ibn Fowzan Ibn 'Abdullah Ibn Fowzan
 • Källa:

  al-Mulakhkhas al-Fiqhi, 1/36