بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gick in i ihrām sedan inträffade något

Fråga: Vilket är utlåtandet om den som gick in i ihrām för vallfärden eller ‘umrah vid mīqāt och som sedan hindrades från att utföra tawāf och sa’ī?

Svar: Han stannar kvar i ihrām om han hoppas på att det som hänt honom enbart är något tillfälligt. Det kan vara en översvämning eller fiende [som han har möjlighet att förhandla med] som hindrar honom från att komma in [i Mecka] för att utföra tawāf och sa’ī. I detta fall bör han inte ha för bråttom med att träda ur sin ihrām. Detta inträffade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och hans följeslagare när de uppehöll sig en dag i al-Hudaibiyyah för att kunna förhandla med Meckaborna för att de utan strid skulle kunna få tillträde att göra ‘umrah. När de fann att frågan inte skulle blir lättlöst [de fick inte komma in] utom genom strid, och folket hade bestämt sig för att hindra dem, då offrade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och hans följeslagare ett djur, rakade deras huvuden och trädde ur deras ihrām.

Detta är vad som är föreskrivet för den som hindras. Han väntar därmed och om det som hindrar honom försvinner, då fortsätter han att ha kvar ihrām och utför vallfärdsriterna. Om detta hinder inte försvinner och situationen blir svår för honom, då träder han ur ihrām för denna ‘umrah eller vallfärden [om han vallfärdade] och det krävs inget mer än att han träder ur ihrām genom att offra ett djur och raka huvudet eller klippa håret. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och hans följeslagare gjorde detta under al-hudaibiyyah-dagen. Genom detta gick han ur ihrām och Allāh sade: ”Men om omständigheter hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva.” [Koranen 2:196]

Rakningen av huvudet eller klippningen av håret sker efter offret. På detta sätt offrar han djuret först, rakar huvudet eller klipper håret, träder ur sin ihrām och återvänder sedan hem.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 163 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8