بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

De fyra imamerna beordrade inte någon att följa dem

Fråga: Det finns olika åsikter i många frågor bland de lärde när det gäller rättsvetenskap – jag syftar på de fyra rättsskolorna. Vad skall den som tillhör en viss rättsskola göra om denne finner något i en annan skola som passar denne i en viss fråga? Ett exempel är den allmosa som betalas för prydnadssmycken. Jag följer en skola där det inte är en skyldighet att betala något för dem, men jag hör från många andra lärde att det är obligatoriskt att betala allmosa för dem.

Får en muslim följa en rättsskola och sedan ta åsikter från en annan skola, med vetskap om att denne har god kunskap om islamisk rättsvetenskap?

Svar: Det råder inga tvivel om att en muslim avser att finna sanningen och handla efter den när han finner den. De fyra imamerna krävde inte att någon skulle följa dem blint i alla frågor. De informerade oss endast om deras åsikt och vilken åsikt som de ansåg vara starkast, och de beordrade andra att ta sanningen om de fann den i andra uttalande. Därför krävs det inte att någon blint följer en viss imams uttalanden i alla frågor. Det är inte tillåtet att följa eftergifter, småfel eller misstag från de lärde för att försöka göra saker och ting lättare eller för att man vill följa sina egna nycker.

De flesta lärda anser dock att allmosa inte skall betalas för smycken. Det som har fått dem att nå denna slutsats är att de har jämfört smycken med föremål som man använder, och ahādīth från några följeslagare om att ingen allmosa skall betalas för dem.

Men i autentiska ahādīth från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bekräftas att allmosan måste betalas för dem. Det finns även hot riktade mot dem som inte gör det. Dessa bevis har större vikt än qiyas och ahādīth från följeslagarna. Därför är detta åsikten som föredras bland dem som strävar efter sanningen.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 374 s. ISBN saknas