بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Byta rättsskola

Fråga: Är de rättsskolor som ahlus-sunnah wal-jamā’at tillåter endast fyra? Vilket är utlåtandet om att tillhöra en viss rättsskola? Är det tillåtet att byta rättsskola?

Svar: Rättsskolorna kom till under islams första tid. Imamernas åsikter och utlåtanden blev välkända och folk följde dem och det korrekta i det som de följde var uppenbart för anhängarna. Men efter dem kom det sådana som var fanatiska och inflexibla i stödet för deras rättsskola, och de avvisade autentiska ahādīth. Därför ursäktas de första anhängarna, i motsats till dem som sanningen har klargjorts för. Det är inte nödvändigt att hålla sig till en viss rättsskola. När det i stället blir klart för någon att en av imamerna har en korrekt åsikt, då är det obligatoriskt att följa honom och det är inte tillåtet att ändra sin rättsskola till en annan om anledningen endast är att man önskar att något skall vara tillåtet. Detta är en stor olydnad.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 365 s. ISBN saknas