بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Den som inte ber måste rådas

Fråga: En gång låg jag på sjukhus under tre dagar tillsammans med två personer. Under denna tid brukade jag be, men de bad inte trots att de var muslimer från mitt land. Jag sade ingenting till dem. Har jag syndat då jag inte beordrade dem att be? Vad gör jag för att gottgöra detta? Må Allāh belöna er med godhet.

Svart: Det var din plikt att råda och tillrättavisa dem för denna stora synd som de begick. De övergav ju bönen. Allāh säger: ”Och blir till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer.” [Koranen 3:104]

Det finns även andra verser med samma innebörd. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om någon av er såg något dåligt, då bör han korrigera det med sin hand; och om han inte har möjlighet att göra det, då med sina ord; och om han inte har möjlighet att göra detta, då i hans hjärta – och detta är den svagaste formen av tro.” [Muslim 49]

Då du inte gjorde detta måste du ångra dig uppriktigt för din olydnad. Detta innebär att du ångrar vad du gjort, undviker det bestämmer dig för att inte göra om det. Var uppriktig mot Allāh, prisa Honom och frukta Hans straff. Den som vänder sig till Allāh i ånger kommer Han att förlåta. Detta enligt Hans den Allsmäktiges ord: ”Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.” [Koranen 20:82]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 377 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8