بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Missade en bön för fyra år sedan

Fråga: För fyra år sedan var vi på en nöjesresa och jag missade en bön. Antingen var det middagsbönen eller eftermiddagsbönen – jag kommer inte ihåg nu. I vetskap om att jag missade den på grund av slarv eller lathet från min sida och jag nu ångrar synden som jag begick – och ber Allāh om förlåtelse för varje synd och fel – vad bör jag då göra för att gottgöra detta?

Svar: Du måste vända dig till Allāh i sann ånger. Du behöver inte ta igen den då du avsiktligen övergav den obligatoriska bönen. Enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord är detta en otros-handling: ”Avtalet som skiljer oss från dem är bönen och den som lämnar den har inte trott.” [at-Tirmithi 2621, an-Nasā’i 464 och Ahmad 5:346, 355] Och han har även sagt: ”Det som står mellan en man och otro samt mångguderi är utelämnandet bönen.” [Muslim 82] Det finns ingen gottgörelse utom uppriktigt ånger.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 376 s. ISBN saknas