بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Missfall under den tredje månaden

Fråga: Jag är en kvinna som för ett år sedan fick missfall i den tredje månaden. Jag bad inte förrän jag hade blivit ren, men det har sagts till mig att jag borde ha bett. Vad bör jag göra? Jag känner inte till det exakt antalet dagar?

Svar: För de lärde är det välkänt att en kvinna som får missfall efter tre månader inte ber. Anledningen är att när fostret inte går att likna vid en människa vid tidpunkten för missfallet, då är det blod som kommer ut en blödning efter graviditeten och hon bör inte be under denna tid. De lärde säger att fostret kan vara utformat när 81 dagar har gått – och detta är mindre än tre månader. Är hon säker på att missfallet kom efter tre månader, då var blodet som kom från en månadsblödning. Inträffade det innan 80 dagar, då var blodet från någon form av sjukdom. Hon slutar inte att be på grund av det.

Denna frågeställare måste försöka komma ihåg om missfallet inträffade före 80 dagar. Är det så, då måste hon ta igen bönerna. Minns hon inte hur många böner som hon missade, då måste hon försöka ta reda på det och enligt bästa förmåga uppskatta antalet dagar som hon har missat.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 122 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8