بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tvätta händerna och ansiktet med tvål under tvagningen

Fråga: Vilket är utlåtandet om att tvätta händerna och ansiktet med tvål under tvagningen?

Svar: Att tvätta händerna och ansiktet med tvål under tvagningen är inte föreskrivet enligt den islamiska lagen. Detta är en överdrift. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Må de som handlar överdrivet förgöras, må de som handlar överdrivet förgöras.” [Muslim 2670, Abū Dawūd 4607 och Ahmad 1:386] Han sade detta tre gånger.

Ja, om det bekräftas att det finns smuts på händerna, som inte kan avlägsnas med något annat än tvål, då finns det ingen invändan mot det. Men om det är en vana, då anses användandet av såpa vara överdrivet samt en innovation. Därmed skall det inte invändas.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 81 s. ISBN saknas