بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Fastande person som använder tandkräm

Fråga: Får den fastande använda tandkräm dagtid medan denne fastar under ramadan?

Svar: Det är ingen fara så länge man är noggrann med att inte svälja det. Det är även föreskrivet för den fastande att använda en miswāk vid dagens början och slut. Vissa lärde har haft åsikten att användandet av miswāk är ogillat efter middag, men denna åsikt är inte rätt. Vad som är korrekt är att det inte är ogillat. Detta på grund av den generella innebörden av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Miswāk är renande för munnen och behagande för Herren.” [an-Nasā’i 5] Denna hadīth har an-Nasā’i återgivit med en autentisk berättarkedja från ‘A’ishah. Det beror även på följande uttalande: ”Han det inte varit för att jag hade skapat en svårighet för mitt samfund hade jag beordrat dem att använda miswāk inför varje bön.” [al-Bukhārī 887 och Muslim 252] Denna hadīth är al-Bukhārī och Muslim eniga om. Här inkluderas då middagsbönen och eftermiddagsbönen som båda kommer efter middagen.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 262 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 262 s. ISBN saknas