بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Är Jesus vid liv och var befinner han sig nu?

Fråga: Är Jesus, Marias son, vid liv? Var befinner han sig om han är vid liv? Vilka bevis finns i Allāhs skrift och profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah?

Svar: Jesus, Marias son, är vid liv. Judarna varken dödade eller korsfäste honom, men de trodde att de gjorde det. Faktum är att Allāh lyfte upp både hans kropp och själ till himlen. Där befinner han sig i dag. Bevisen för detta är Allāhs den Upphöjdes ord när han besvarar judarnas lögner:

”[Men Vi straffade dem] därför att de bröt sitt löfte och förnekade Guds budskap och dödade profeterna mot all rätt, och på grund av deras [självbelåtna] ord 'våra hjärtan är tillslutna' – nej, det är Gud som har förseglat deras hjärtan till följd av deras ständiga förnekande av tron; de tror bara på få ting – och [Vi straffade dem] för deras förnekelse och de oerhörda, kränkande lögner som de yttrade om Maria, och för deras ord: 'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verkligen] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.” [Koranen 4:155-158]

Allāh den Upphöjde har avvisat judarnas påståenden om att de dödade och korsfäste honom, och han har informerat oss om att Han lyft upp honom till Sig Själv. Detta var sannerligen en nåd och heder för honom. Det är ett av Hans tecken, som han ger till de Sändebud Han vill. Hur många tecken från Allāh gavs inte till Jesus, son till Maria?

Från Hans ord:

”Och för deras ord: 'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verkligen] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.” [Koranen 4:155-158]

... kan vi förstå att han upphöjdes med kropp och själ för att avvisa judarnas påstående om att de hade korsfäst och dödat honom. Detta beror på att det är kroppen som dödas och korsfäst och att endast låta själen upphöjas skulle inte avvisa och svara på deras påståenden om att de hade dödat och korsfäst honom. Namnet Jesus hänvisar även till hans kropp och själ när de är tillsammans, inte endast en av dem, utom om det skulle finnas något bevis för det – och något sådant bevis finns inte.

Att låta honom uppresas med kropp och själ är en nödvändig del av Allāhs kraft, visdom, generositet och hjälp till de Han vill hjälpa bland Hans sändebud, enligt Hans ord i slutet av versen: ”Gud är allsmäktig, vis.”


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 302 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8