بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Be nattbönen [isha] före dess tid

Fråga: Är det tillåtet att be nattbönen precis före vi går och lägger oss, i stället för att be den på utsatt tid?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Allāh säger: ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.” [Koranen 4:103]

Bön som bes före angiven tid är enligt konsensus bland muslimer inte giltig. Om någon ber före tiden är inne:

  1. gör denne det avsiktligen är bönen inte giltig och denne är inte fri från synd.
  2. om det gjordes oavsiktligt och denne gjorde det för att denne trodde att bönen hade börjat, då är det inte en synd och bönen räknas som frivillig, men den måste upprepas för ett av bönens villkor är att den skall bes vid rätt tid.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    al-Sharh al-Mumti’, 2/88