بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Välgörenhet [sadaqat] och allmosa [zakāt] – om de gäller speciellt under ramadan

Fråga: Är välgörenhet och allmosa något som gäller speciellt för ramadan?

Svar: Välgörenhet är inte något specifikt för ramadan. Den är rekommenderad och föreskrivet vid alla tidpunkter. Allmosa betalas när hawl har fullbordats för ens tillgångar. Man väntar inte till ramadan om den inte är nära. Är hawl exempelvis i sha'ban och man väntar till ramadan, då finns det ingen invändan mot detta. Men om hawl för en tillgång exempelvis är i muharram, då är det inte tillåtet att man väntar till ramadan. Men det är tillåtet att man flyttar fram den till ramadan före muharram. Det finns ingen synd i detta. Men att försena den från den tid då den blir en skyldighet, det är inte tillåtet. Skyldigheter som är länkade till en viss orsak måste man klara av när orsaken uppstår. Det är då inte tillåtet att skjuta upp dem.

Skjuter man upp betalningen av sin allmosa från den utsedda tiden har man heller ingen garanti för att man kommer att leva tills då man har skjutit upp den. Man kan avlida och i så fall kommer allmosan att kvarstå som en ouppfylld skyldighet. Kanske betalar arvtagarna inte eftersom de inte kände till denna kvarstående skyldighet, eller på grund av någon annan anledning. Det finns då en rädsla att slarv med betalning av allmosa kan vara en orsak till att den inte blir betald.

När det gäller välgörenhet [sadaqah] så finns det ingen speciell tidpunkt för den. Den går bra att ge under alla årets dagar. Man väljer att ge sin välgörenhet och betala sin allmosa under ramadan då det är en tidpunkt fylld med godhet och generositet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – var den generösaste och under ramadan, när [ängeln] Gabriel kom till honom och reciterade Koranen med honom, var han det som mest.

Men vi bör känna till att det goda i allmosa och välgörenhet under ramadan är något gott som har att göra med tidpunkten. Så finns det inte något bättre än den, då är detta den bästa tiden. Men skulle det finnas en bättre tid än denna, som om de fattiga är i större behov vid andra tidpunkter [under en tidpunkt utanför ramadan], då bör man inte vänta till ramadan. I stället bör man betänka tidpunkten. Välgörenheten ges då när den gör folket mest nytta.

I de flesta fall är de fattiga i större behov vid andra tidpunkter än i ramadan. Detta beror på att under ramadan finns det gott om välgörenhet och allmosa. Vi finner då att de fattiga under denna tid har tillräckligt och klarar sig med vad de har fått. Men under årets andra dagar är de i desperat behov. Därför bör man tänka på detta och inte göra det goda i tidpunkten till en större prioritet än något annat gott.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 619 s. ISBN 9960-892-66-2