بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Hus som hyrs ut

Fråga: Vilket är utlåtandet om allmosan för ett hyreshus?

Svar: Om ett hus hyrs ut mot vinst, då betalar man ingen allmosa för husets värde. Allmosan betalar man enbart för den inkomst som genereras från det när hawl har fullbordats räknat från tiden för hyresavtalet. Om hawl inte har fullbordats för den räknat från tiden för hyreskontraktet, då krävs heller ingen allmosa.

Någon hyr exempelvis ut ett hus för 10 000 riyal och denne får då 5000 vid tidpunkten för överenskommelsen, pengar som denne spenderar. Sedan får denne 5000 under mitten av året och spenderar dem innan året är över. I detta fall krävs då ingen allmosa. Anledningen är att hawl inte har fullbordats för dessa pengar. Men om huset är till försäljning och denne har väntat på att få intäkten, men sagt: ”Då det inte har sålts kommer jag att hyra ut det.” I detta fall måste denne betala allmosa för husets värde när denne har ställt ut huset till försäljning. Denne ville då inte behålla det och generera en vinst genom det. Allting där syftet är handel och vinst kräver allmosa enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Handlingar är enligt deras intentioner och alla skall få vad de har avsett.” [al-Bukhārī och Muslim 1907]

Den som har tillgångar för att generera en vinst med, ansåg endast dess värde, inte egendomen i sig, och dess värde är i pengar, och det är nödvändigt att betala allmosa för pengar.

Med detta som grund: Den som avsåg att handla och göra en vinst med detta hus, denne måste betala allmosa för husets värde och för inkomsten för hyran om hawl fullbordas räknat från tiden för hyreskontraktet.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 604 s. ISBN 9960-892-66-2