بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Begravs på rygg med händerna på magen

Fråga: I vissa länder begraver man de avlidna på rygg med händerna på magen. Vad är rätt att göra när man begraver den avlidne?

Svar: Den korrekta proceduren är att man begraver den avlidne på höger sida i riktning mot qiblah. Ka’bah är qiblah för folket både i livet och i döden. Den avlidne begravs på höger sida, precis som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har beordrat att man skall sova. Den avlidne fås till att ligga på höger sida då både sömnen och döden beskrivs som att själen tas. Allāh den Upphöjde säger:

”Då [människan] dör tar Gud själen till Sig, men om hon inte skall dö, [tar Han den] då hon sover. Han håller kvar den [själ] vars [bärare] skall dö enligt Hans beslut och Han friger de andra till en [av Honom] fastställd tidpunkt. I detta ligger sannerligen budskap till tänkande människor.” [Koranen 39:42]

”Det är Han som under nattens sömn tar till sig era själar och som vet vad ni har åstadkommit [ont eller gott] under dagen. Han låter er vakna på nytt varje morgon, för att den tid som är fastställd för er skall gå till ända. Då skall ni föras till Honom och Han skall låta er veta vad era handlingar [var värda].” [Koranen 6:60]

Det som är föreskrivet för den avlidne är att denne får ligga på höger sida i riktning mot qiblah.

Vad frågeställaren möjligen har sett är resultatet av okunskap bland dem som gör detta. I annat fall har jag inte hört talas om någon lärd som har sagt att den avlidne bör ligga på sin rygg med händerna på magen.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 582 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8