بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sända fridshälsningar över profeten är tillåtet och så kallade "goda innovationer"

Fråga: Om det är en god innovation att sända fridshälsningar, är det då tillåtet att förbjuda människor att sända fridshälsningar över den ädle profeten?

Svar: Att sända välsignelser och fridshälsningar över vårt Sändebud och över hans bröder [de andra profeterna] är inte en god innovation, som frågeställaren påstår. Det är tillåtet baserat på sunda bevis. Därför är det inte tillåtet att förbjuda människor att göra så, utom om det görs på ett sätt som inte gjordes när de rättfärdiga följeslagarna eller tabi´in var vid liv. Ett exempel är att säga det högt efter böneutropet som om det vore en del av böneutropet. Ett annat exempel är om man samlas vid särskilda tidpunkter för att sända böner och fridshälsningar över profeten. Detta har ju inte rapporterats från våra rättfärdiga föregångare.

Att göra det på detta sätt är därför en grundlös och vedervärdig innovation.

Må frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad, över hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 285 s. ISBN saknas