بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Allmaktens Natt och om den inträffar under olika nätter varje år

Fråga: Inträffar Allmaktens Natt en viss natt varje år eller är det olika nätter?

Svar: Det råder inga tvivel om att Allmaktens Natt inträffar under ramadan, enligt Allāhs den Upphöjdes ord: ”Se, Vi har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.” [Koranen 97:1] Och Allāh den Upphöjde har i en annan vers klargjort att Han sände ned Koranen under ramadan. Han den Allsmäktige säger: ”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen.” [Koranen 2:185] Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde I’tikāf under de första tio dagarna i ramadan för att söka Allmaktens Natt, sedan gjorde han I’tikāf under de andra tio dagarna och sedan såg han den i de sista tio dagarna i ramadan. [al-Bukhārī 2016 och Muslim 215]

Några av följeslagarna drömde och var eniga om att den inträffade under den sjunde natten. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade då: ”Jag ser att era syner har varit eniga om att den är i de sista sju nätterna, så den som söker den, låt denne söka den under de sista sju nätterna.” [al-Bukhārī 2015 och Muslim 215] Det är det minsta som har rapporterats om att den är begränsad till en viss tid.

Om vi undersöker bevisen rapporterade om Allmaktens Natt blir det tydligt att den flyttar sig från en natt till en annan och att den inte inträffar samma natt varje år. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – fick se Allmaktens Natt i en dröm och han nedföll i vatten och lera under morgonen efter. Detta var den 21:e natten och han sade: ”Sök efter Allmaktens Natt i de sista tio nätterna i ramadan.” [al-Bukhārī 1913 och Muslim 1169] Detta bevisar att den inte är begränsad till en speciell natt och konscensus i bevisen är något som bevisar det. Man bör hoppas på att man skall möta Allmaktens Natt under varje natt de tio sista nätterna under ramadan.

Belöningen för Allmaktens Natt uppnås genom att den som gör detta gör det i tro och hopp om belöning, oberoende av om denne vet att den har inträffat eller ej. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som står i bön under Allmaktens Natt med tro och hopp om en belöning, denne kommer att förlåtas sina tidigare synder.” [al-Bukhārī 37 och Muslim 173] Han sade inte: ”Om han visste att han fått den”, så det är inte ett villkor för att få belöningen för Allmaktens Natt att den som ber nattbön den natten vet exakt vilken natt det är. Den som däremot ber nattbön i alla de sista tio nätterna under ramadan, i tro och hopp om en belöning, kan vi med säkerhet säga att denne kommer att få Allmaktens Natt oberoende av om det är i början av de tio, i mitten eller i slutet.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 512 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8