بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vaken under natten och orkar inte sedan be gryningsbönen förrän efter dess tid

Fråga: Någon stannar uppe under natten och lyckas inte att be gryningsbönen förrän efter den utsedda tiden. Accepteras detta från denne?

Svar: Skjuter han upp gryningsbönen till efter den avsedda tiden om han har möjlighet att be den vid den korrekta tidpunkten [då det är möjligt för honom att lägga sig tidigt], då accepteras den inte från honom. Skjuter någon utan en ursäkt upp bönen till efter den avsedda tiden och sedan ber den, då accepteras den inte från honom. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som utfört en handling som inte tillhör denna vår fråga [islam], kommer att få den avvisad.” [Muslim] Den som utan en ursäkt avsiktligen skjuter upp bönen från den avsedda tiden har handlat på ett sätt som inte är enligt Allāhs och Hans sändebuds religion. Därför kommer den inte att accepteras från honom.

Någon kan tänkas säga: ”Jag sover och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: 'Den som sover över bönen eller glömmer den måste be när denne kommer ihåg den och det finns ingen bot utom detta.'” [al-Bukhārī] Då svarar vi: Kan han lägga sig tidigt så att han vaknar i tid eller kan han placera en väckarklocka som väcker honom eller ger någon i uppdrag att väcka honom – då anses hans försenande av bönen, när han inte går upp, att avsiktligen vara att skjuta upp bönen till efter den utsedda tiden. Därför accepteras den inte från honom.

Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt och säga något. En muslims skyldighet att dyrka Allāh på ett sätt som gör Honom den Allsmäktige nöjd. I detta jordeliv har man ju skapats enbart för att dyrka Allāh och man vet inte när döden kommer till en för att man skall gå vidare till Nästa liv i vilket det inte finns några handlingar. Sändebudet – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”När Adams söner dör, dör också hans handlingar utom tre: förmiddagsbönen, gagnelig kunskap och ett rättfärdigt barn som ber för honom.” [Muslim]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 385 s. ISBN 9960-892-66-2