بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skjuter upp gryningsbönen tills efter den angivna tiden har gått ut

Fråga: Vilket är utlåtandet om den som skjuter upp gryningsbönen till efter den utsedda tiden?

Svar: Den som skjuter upp gryningsbönen till efter den utsedda tiden, om denne trodde att det är tillåtet att göra så, då är det att otro. Den som tror att det är tillåtet att utan ursäkt skjuta upp bönen till efter den utsedda tiden, denne är en icke-troende då denne motsäger sig Koranen, profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah och samstämmighet bland muslimer.

Men om denne inte anser att det är tillåtet, har vetskap om att det är en synd att skjuta upp bönen och har låtit sig övervinnas av sömn, då måste denne vända sig i ånger till Allāh den Allsmäktige och sluta med detta. Ångerns dörr är öppen även för som verkligen inte har trott, vilket Allāh säger:

”Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ’Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter. Den som ständigt visar barmhärtighet.” [Koranen 39:53]

Bekanta till dessa personer måste ge dem råd och vägleda dem till det goda. Ångrar de sig är allt frid och fröjd men om inte, då måste de rapporteras till myndigheterna som ansvar för denna fråga. Då har de fullgjort sitt ansvar och de ansvariga myndigheterna kan ta hand om denne.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 386 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8