بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Omskärelse för män och kvinnor

Fråga: Vilket är utlåtandet om omskärelse för män och kvinnor?

Svar: Utlåtandet om omskärelse är en fråga i vilken det finns oenighet. Den mest korrekta åsikten är att det är en skyldighet för män och en sunnah för kvinnor [OBS! Detta är inte könsstympning utan ett försköningsingrepp som även utförs av kirurger i Sverige]. Anledningen till skillnaden mellan dem är att det finns en nytta i omskärelse för män som har att göra med om bönen accepteras. Om förhuden finns kvar när urinen kommer ut ur urinöppningen kommer den att samlas under förhuden och det kommer att vara en orsak till brännande och inflammation. Det kan också vara så att när man rör sig rinner lite urin ut och då blir man rituellt oren.

Den maximala nyttan det medför kvinnor är att deras lust och begär kommer att reduceras. I detta ligger att uppnå perfektion och det är inte för att ta bort något skadligt.

De lärde har angivit ett villkor för att omskärelse skall vara tillåtet och det är att man inte är rädd för att skada sig. Är man rädd för att dö eller bli sjuk är det inte en skyldighet. Detta beror på att en skyldighet inte längre är en skyldighet om man inte har möjlighet att utföra den, är rädd för att man kommer att skada sig eller fruktar för sitt liv.

Bevisen för att det är en skyldighet för män är följande:

  1. Ett antal ahādīth har återberättats i vilka profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrar de som antagit islam att omskära sig. [Imam Ahmad 3:415] Den grundläggande principen när det gäller en order är att den är en skyldighet.
  2. Omskärelse är något som särskiljer muslimer från kristna till den grad att muslimerna kunde identifiera deras stupade eftersom de var omskurna, och de sade att omskärelse är en skiljande markering. Då det är ett skiljande tecken är det obligatoriskt för muslimer att vara olika de icke-troende. Därför är det förbjudet att imitera de som inte tror, enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uttalande: ”Den som imiterar ett folk är en av dem.” [Abū Dawūd 4031]
  3. Omskärelse är att skära bort något från kroppen. Att skära bort något från kroppen är inte tillåtet och det otillåtna blir inte tillåtet utom genom något som är obligatoriskt. Med detta som grund är omskärelse obligatoriskt.
  4. Ansvaret för att omskära den föräldralöse faller på dennes målsman och detta är ett intrång på den föräldralöses tillgångar Den som utför detta [ingreppet] kommer ju att få betalt. Om det inte vore en skyldighet skulle det inte vara tillåtet [för målsmannen] att ta något från [den föräldralöses] tillgångarna eller kroppen.

Stöden från ahādīth och ett sunt förnuft bevisar att män måste omskära sig.

Gällande kvinnor är det tveksamt om det är en skyldighet för dem. Det som är mest uppenbart är att det är en skyldighet för män men inte för kvinnor. Det finns en svag hadīth som säger: ”Omskärelse är en sunnah för män och ett tecken på respekt för kvinnor.” [Imam Ahmad i al-Musnad 5:75] Vore denna hadīth ett bevis hade den enbart varit en förklaring.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 315 s. ISBN 9960-892-66-2