بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Påbörja ett projekt genom att klippa ett band

Fråga: När utställningar hålls eller när projekt påbörjas så finns det folk som har för vana att fira det med att hänga upp band som sedan klipps. Vissa muslimer gör detta och säger Bismillah och de ber Allāh om välsignelser för projektet. Har denna sed någon sammankoppling med gamla vanor hos muslimer eller är det helt enkelt en imitation av dem som inte är muslimer?

Svar: Jag känner inte till någon grund för eller nytta med denna sed, ej heller är det något som muslimerna har gjort tidigare. Det är inget annat än en imitation av dem som inte är muslimer. Allt som är känt från islam innan man skall göra något är istikharah-bönen. Man ber då Allāh den Upphöjde - om välsignelser, godhet och välstånd för att projektet skall bli framgångsrikt och ge något gott.

Efter det skall man vara uppriktig i sitt arbete och behandla både den vännen och främlingen på ett likvärdigt sätt. Man skall undvika fusk, orättvisa samt bedrägeri och i stället skall man handla på ett ärligt sätt och fullfölja sina skyldigheter och på detta sätt hoppas på belöningar från Allāh den Upphöjde samt nytta för muslimer. Man skall utföra de skyldigheter som Allāh den Allsmäktige, den Majestätiske har påbjudit en; dyrkan, handlingar som för en närmare Allāh. Man skall likaså överge handlingar som är förbjudna. När man gör detta, då kommer man att få framgång och man kommer att bli känd bland folket för detta och de kommer att vilja samarbeta med en.

Och Allāh är den som beviljar framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 267 s. ISBN saknas