بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vad som är föreskrivet för den som vill utföra vallfärden och ‘umrah

Fråga: Vad är föreskrivet för den som vill vallfärda och göra ‘umrah?

Svar: Den som bestämmer sig för att ge sig ut på en lång resa för att vallfärda, eller någon annan resa, måste betala av sina nuvarande skulder eller söka tillstånd hos dem som denne är skyldig, om denne vet att de är angelägna och oroliga över att få tillbaka deras pengar.

Sedan bör denne skriva ned sitt testamente, vad än han är ansvarig för och hans tillgångar eller vad han än kan tänkas äga.

Därpå ber denne istikharah-bönen och ber sin Herre om att Han väljer det som är bäst för honom. Efter att ha gjort detta fortsätter denne i den riktning som dennes hjärta känner sig bekvämt.

Denne bör välja ett rättfärdigt resesällskap med människor som har kunskap och religion [för att resa med]. Likaså bör denne ta med sig islamiska böcker som denne kan ha nytta av när det gäller vallfärden och andra ting. Detta kommer även att vara nyttigt för dennes bröder.

Denne bör samla en stor mängd pengar och förnödenheter för att denne skall kunna klara sig och hjälpa sina bröder om de behöver något.

Denne bör ta farväl av sin familj och sina vänner när denne ger sig av på resan. Var och en av dem bör säg: ”Jag anförtror din religion, din tillit och dina slutgiltiga handlingar i Allāhs vård.”

Denne bör sträva efter att enbart handla för Allāh. Denne bör inte önska något annat från sin vallfärd eller ‘umrah än Allāhs anlete. På detta sätt kommer denne inte att skadas av någon som prisar eller tillrättavisar denne.

Sedan bör denne sträva efter att vara säker på att dennes utgifter betalas med tillåtna inkomster.

Under resan, både på hem- och tillbakavägen, bör denne kämpa för att utföra frivillig dyrkan samt att utföra det som är en skyldighet i religionen.

Denne bör vara nyttig för sina bröder och denne bör dra nytta av dem med kunskap.

Denne bör kämpa för att fullfölja de obligatoriska delarna av vallfärden och ‘umrah samt de delar från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah som denne har möjlighet till. Denne bör också göra rättfärdiga handlingar. Detta bör göras i hopp om att handlingarna skall flerfaldigas [deras välsignelser].

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 36 s. ISBN saknas