بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Fira al-isrā’ wal-mi'raj -natten

Fråga: Vilket är utlåtandet om att fira al-isrā’ wal-mi'raj med åminnelse av Allāh?

Svara: Att fira al-isrā’ wal-mi'raj-natten, vilket somliga gör, under den 27:e natten i rajab saknar grund. Datumet för denna natt har inte bevarats, sannerligen har vi låtits glömma bort det. Det är inte känt om det skedde under rajab. Om det hade varit känt – att det skedde under rajab, sha'ban, shawwal eller någon annan månad – då hade det ändå inte varit föreskrivet för oss att fira det. Anledningen är att något tillskrivs Sändebud som varken han eller hans följeslagare gjorde. Därför bör vi försöka efterlikna dem och följa vad de gjorde och inte föra in saker som de inte gjorde.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som för in något i denna vår fråga [religionen] som inte tillhör den kommer att få sin innovation avvisad.” Han har även sagt: ”Den som handlar på ett sätt som inte är enligt vår fråga [religionen], kommer att få det avvisat.”

Den första har al-Bukhārī och Muslim återgivit och den andra har återgivits från ‘Ā’ishāh – må Allāh vara nöjd med henne – i en form som är mu'allaq av Muslim i hans Sahīh och av al-Bukhārī.

I Sahīh Muslim rapporteras att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – under fredagspredikan brukade säga:

”Sannerligen är det bästa talet Allāhs skrift och den bästa vägledningen är Muhammads. Det ondaste i religiösa frågor är det nyligen införda, och varje innovation är en villfarelse.”

I en hadīth från al-'Irbadh bin Sariyah säger han:

”Akta er för nypåfunna saker, för varje nypåfunnen sak är en innovation och varje innovation är villfarelse.”

Dessa ahādīth klargör förbudet mot innovationer, deras fara och onda konsekvenser. Detta beror inte på något annat än att de är överdrifter i religionen. Folk för in [nya saker] tills vår religion blir en stor massa av vad folk har fört in. Judarna och de kristna prövades genom vad de förde in, de lade till sådant i deras religioner som Allāh inte hade godkänt. Deras religioner blev då i oordning och sanningen blandades med lögn. Detta berodde på deras innovationer som de lade till. Detta samhälle måste därför akta sig för vad judarna och de kristna gjorde, och undvika att imitera dem i deras högtider och allting annat.

Allāh är den som ger framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    n/a
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas