بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Män kommer att få al-hūr al-’ain i Paradiset – vad kommer kvinnor att få?

Fråga: Det har nämnts att män kommer att få al-hūr al-’ain i Paradiset, men vad kommer där att finnas för kvinnor?

Svar: Allāh den Välsignades, den Upphöjdes säger om välsignelserna i Paradiset:

”Vi är hos er och vakar över er i detta liv och i det liv som skall komma; och där skall allt som era själar längtar efter vara ert och det ni ber om skall ni få. [Detta är] välkomsthälsningen från en förlåtande, barmhärtig Herre.” [Koranen 41:31-32]

”De skall betjänare med fat och dryckeskärl av guld, och där skall finnas allt det som själarna längtar efter och som är en fröjd för ögat. Och där skall ni förbli till evig tid.” [Koranen 43:71]

Det är välkänt att giftermål är ett av det ting som själen åtrår mest och därför kommer det att finnas för människorna i Paradiset, oberoende av om de är män eller kvinnor. Allāh den Välsignades, den Upphöjdes kommer att gifta kvinnan med den man som hon var gift med i detta liv, vilket Han den Välsignades, den Upphöjdes säger:

”Och för dem, Herre, som Du har lovat dem, till Edens lustgårdar, tillsammans med de rättfärdiga bland deras fäder och hustrur och efterkommande! Du är den Allsmäktige, den Vise!” [Koranen 40:8]

Gifte hon sig inte sig i detta liv kommer Allāh den Upphöjde att gifte henne med någon som hon är nöjd med i Paradiset.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 179 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8