بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Blodprov

Fråga: Vilket är utlåtandet om att ta blodprov under fastan, bryts fastan då?

Svar: En fastande bryter inte fastan om denna lämnar blod för att ta ett blodprov. Detta beror på att läkaren behöver ta blod från den sjuke för att göra tester på det. Därför bryts inte fastan. Det är enbart en liten mängd blod som inte påverkar kroppen på samma sätt som koppning gör. Således bryts inte fastan. Den grundläggande principen är att fastan fortsätter att vara giltig. Vi kan inte säga att den är ogiltig utom genom något rättsligt bevis. Och det finns inga bevis för att den fastande bryter fastan på grund av en sådan liten blodmängd.

Men om man tar blod från en fastande för att göra en blodtransfusion till en annan person som är i behov av det, och en stor mängd blod tas så att det skulle ha samma inverkan som vid koppning, då bryts fastan härigenom.

Om fastan då är obligatorisk är det inte tillåtet att donera denna stora mängd blod till någon om den som behöver blodet inte är i stor fara och det inte är möjligt att vänta till efter solnedgången. Detta skulle vara [fallet] om läkarna har avgjort att den fastandes blod kommer att göra patienten frisk. Under dessa omständigheter finns det ingen invändan mot att den fastande donerar sitt blod, bryter fastan och äter samt dricker för att få ny kraft. Den fastande måste senare ta igen denna dag som fastan har brutits under.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 660 s. ISBN 9960-892-66-2