بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ta igen böner som missats på grund av sömn eller glömska

Fråga: Om jag missade en eller flera obligatoriska böner på grund av sömn eller glömska, hur tar jag då igen de missade bönerna? Ber jag dem först för att sedan be den bönen som gäller just nu eller gör jag tvärtom?

Svar: Du bör be dem först och därefter den rådande bönen. Det är inte tillåtet att skjuta upp dessa böner. Det har blivit till en vana bland folket att om någon missar en obligatorisk bön, då tas den igen nästa dag vid bönen som har missats. Om denne exempelvis inte bad gryningsbönen en viss dag så ber han den tillsammans med gryningsbönen nästa dag. Detta är inte rätt. Det går tvärt emot profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – vägledning, både den praktiska och den muntliga.

När det gäller den mutliga: Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om någon sover över en bön eller glömmer den, då bör denne be den när denne kommer ihåg den.” Han sade inte att den skall bes följande dag vid samma tid utan han sade: ”Denne bör be den när denne kommer ihåg den.”

När det gäller den praktiska: När han missade några böner under slaget vid Khandaq bad han dem innan bönen som egentligen skulle bes vid det tillfället. Detta bevisar att man ber de missade bönerna och sedan den som är aktuell vid denna tidpunkt. Glömmer man och ber den rådande bönen före dem som man har missat, eller om man var okunnig och inte visste, då är bönen giltig då detta är en ursäkt.

Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt och säga att bönen hamnar i tre kategorier i fråga om att ta igen den:

 1. Man tar igen den när ursäkten upphör, det vill säga ursäkten för att skjuta upp den. Detta är de fem dagliga bönerna och när ursäkten för att skjuta upp dem inte längre gäller, då måste man ta igen dem.
 2. Om man missar den kan den inte tas igen men man tar igen något annat i stället för den och det är fredagsbönen. Kommer man när imamen har rest sig upp efter den andra bönecykeln, då måste man be middagsbönen hemma. Även om man är tillsammans med imamen är ens avsikt att be middagsbönen. Om man kommer när imamen har gjort taslīm måste man också be middagsbönen. Men den som har hunnit med bugningen i den andra bönecykeln, denne ber fredagsbönen, det vill säga denne ber en bönecykel efter den när imamen har gjort taslīm. Många känner inte till detta. Det finns vissa som kommer på fredagen när imamen redan har rest sig från den andra bönecykeln. De har då inte fått något av fredagsbönen. Sedan ber de två bönecykler i tron om att det är fredagsbönen. Detta är ett misstag. Faktum är att om man anländer när imamen har rättat sig från den andra bugningen, då har man inte fått något av fredagsbönen. Då bör man enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord be middagsbönen: ”Den som har fått en bönecykel av bönen har fått bönen.” [al-Bukhārī] Det som förstås härifrån är att den som får mindre än detta inte har fått bönen, och fredagsbönen kompenseras genom att be middagsbönen. Därför måste de som är hemma och sjuklingar som inte är närvarande vid den be middagsbönen och inte fredagsbönen. Skulle de be fredagsbönen under dessa omständigheter skulle den vara ogiltig och avvisad.
 3. En bön som inte kan tas igen om den missas utom vid en jämförbar tid är ‘eid-bönen. Fanns det ingen vetskap om den förrän när solen hade passerat himlens mitt, då säger de lärde att den bör bes vid samma tidpunkt under efterföljande dag.

Att ta igen bönerna hamnar då i tre kategorier:

 1. De som tas igen när ursäkten upphör. De är de fem dagliga bönerna, och även witr-bönen samt liknande föreskrivna sunnah-böner.
 2. Den som tas igen genom något annat. Det är fredagsbönen. Missar man den tar man igen den genom att be middagsbönen.
 3. Den som tas igen genom samma bön men vid samma tid under efterföljande dag. Detta är ‘eid-bönen. Om den inte bes före solen når himlens mitt bes den vid samma tid dagen efter.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman (1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 436 s. ISBN 9960-892-66-2
 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman (1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 436 s. ISBN 9960-892-66-2