بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Slaktade sitt djur och lämnade det sedan

Fråga: Vilket är utlåtandet om dem som slaktade ett offerdjur för att sedan lämna det? Är det tillräckligt?

Svar: För den som slaktar ett offerdjur är det en plikt att leverera det till dem som förtjänar det. Det är inte tillåtet att slakta djuret och sedan lämna det. Om han tog en liten bit av det och åt för att lämna resten till välgörenhet, då är det tillräckligt.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 271 s. ISBN saknas