بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tiden för att börja kasta stenarna och hur många de skall vara till antalet

Fråga: När börjar pilgrimen kasta stenarna? Hur går detta till väga? Hur många skall stenarna vara? Vilken av pelarna skall man kasta på först?

Svar: Man stenar den första pelaren under ‘eid-dagen. Det är pelaren som är närmst Mecka och som kallas för Jamaraul-'Aqanah. Man kastar stenarna på den under ‘eid-dagen. Om han kastar stenarna under den sista halvan av natten innan offerdagen, då är det tillräcklig. Det är dock bättre att kasta stenarna vid dhuhā [efter soluppgången men innan middag]. Tiden för att kasta dem varar fram till solnedgången. Missar man att kasta dem innan dess, då kan man kasta dem på kvällen efter solnedgången på ‘eid-dagen. Man kastar stenarna en åt gången och man säger ”Allāhu akbar” för var och en av dem. Under at-ayyām at-tashrīq kastar man stenarna på pelarna när solen har passerat dess högsta punkt [efter middag]. Man stenar den första pelaren, som ligger närmst Masjidul-Khayf, med sju stenar och man säger ”Allāhu akbar” för var och en av stenarna. Sedan stenar han den mittersta pelaren med sju stenar och sedan den sista pelaren med sju stenar. Detta görs under den elfte, tolfte och trettonde dagen, för den som inte har bråttom att ge sig av.

Det är sunnah att stå efter den första och den andra pelaren. När man har kastat sten på den första pelaren, då står man kvar i riktning mot qiblah med pelaren vid sin vänstra sida samtidigt som man länge åkallar sin Herre. Efter att ha kastat sten på den andra pelaren står man med pelaren på sin högra sida samtidigt som han riktar sig mot qiblah och under en lång stund åkallar sin Herre. Detta görs den elfte och tolfte dagen samt även den trettonde för den som inte har bråttom att ge sig av.

Den sista pelaren, som ligger närmst Mecka, kastar man sten på men man står inte kvar vid den. Anledningen är att sändebudet kastade sten på den utan att stå kvar vid den.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 240 s. ISBN saknas