بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Raka huvudet är bättre än att klippa håret kort

Fråga: Vad är bäst är när man utfört riterna under vallfärden eller ‘umrah: att raka huvudet eller att klippa håret kort? Och är det tillräckligt att enbart klippa lite av håret?

Svar: Det är bättre att raka håret under både ‘umrah och vallfärden. Sändebudet gjorde åkallan om förlåtelse och nåd tre gånger för dem som rakade deras huvuden. Han gjorde enbart en åkallan för dem som klippte håret. Därför är det bättre att raka. Men om ‘umrah är nära vallfärden, då är det bättre att klippa håret kort under ‘umrah för att det skall finnas något kvar att raka under vallfärden. Anledningen är att vallfärden är mer fullkomlig än ‘umrah och då kommer denna [rakning] att vara mer fullkomlig [när vallfärden är mer fullkomlig]. Om ‘umrah är lågt från vallfärden, exempelvis under shawwal och håret kommer att växa ut [innan vallfärden], då rakar man sitt huvud för att man skall kunna uppnå fördelarna med att raka huvudet.

Att klippa delar av håret är inte tillräckligt och ej heller är det tillräckligt att raka delat av det. Detta enligt den mest korrekt åsikten bland de lärde. I stället är att det obligatoriskt att raka hela huvudet eller att klippa allt hår [jämnt]. Det är också bättre att börja på den högra sidan under rakningen av huvudet eller klippningen av håret.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 207 s. ISBN saknas