بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinna med månadsblödning som skjuter upp tawāful-ifādhah

Fråga: Vad gäller om en kvinna får sin månadsblödning innan hon har gjort tawāful-ifādhah? Detta i vetskap om att hon utförde den andra vallfärdsriterna och hennes månadsblödning fortsatte till efter at-ayyām at-tashrīq.

Svar: Om en kvinna får sin månadsblödning eller blödning efter graviditeten innan tawāful-hajj, då är hon fortfarande ansvarig för tawāf tills hon blir ren. När hon blir ren, då bör hon bada och utföra tawāf för sin vallfärd, även om det är några dagar efter vallfärden och även om det är under muharram eller safar. Detta enligt vad som är lättast. Man behöver inte göra den vid en viss tid.

Några av de lärde anser att det inte är tillåtet att skjuta upp den till efter dhul-hijjah. Detta är dock en åsikt som saknar bevis. Den korrekta åsikten är i stället att det är tillåtet att skjuta upp, men det är bättre att skynda sig med att utföra den om man har möjlighet. Om den skjuts upp till efter dhul-hijjah, då är den godkänd och det krävs inget offer.

Kvinnor med månadsblödning eller blödningar efter graviditeten är ursäktade. Då de inte kan påverka denna fråga har de ingen skuld. När de blir rena bör de utföra tawāf oberoende av om det är dhul-hijjah eller muharram.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 155 s. ISBN saknas