بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinnan går in i ihrām i vilka kläder hon vill

Fråga: Får en kvinna träda in i ihrām i vilka kläder hon vill?

Svar: Ja, hon får träda in i ihrām i vilka kläder hon vill. Hon har inte, vilket många tror, några speciella kläder för ihrām. Då hon kommer att blandas med folk är det dock bättre om hennes ihrām är i kläder som inte är vackra och drar till sig folks blickar. Därför bör henne kläder vara sådana som inte drar till sig uppmärksamhet och som inte är vackra. I stället bör kläderna vara helt vanliga, kläder som inte leder till lockelse.

För mannen är det bäst att träda in i ihrām i två vita klädesplagg – ett undre midjeplagg och ett övre plagg. Om han går in i ihrām i något annat än två vita klädesplagg så är det inte fel. Det har bekräftats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att han gjorde tawāf medan han bar en grön mantel från Jemen. Det har även bekräftats att han bar en svart turban.

Slutsatsen är därmed att det inte är fel om någon går in i ihrām i ett klädesplagg som inte är vitt.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 132 s. ISBN saknas