بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Första förpliktelsen som vilar på de skapade varelserna

Fråga: Vilken är skapelsens första förpliktelse?

Svara: De skapade varelsernas första förpliktelse är den första sak som de kallas till. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förklarade för Mu'ādh ibn Jabal när hans sände honom till Jemen:

”Sannerligen är du på väg till Skriftens folk, så det första du skall kalla dem till är att de vittnar om att det inte finns någon gud utom Allāh och att Muhammad är Hans Sändebud...” [al-Bukharī 1458 och 1496]

Den första förpliktelsen tjänaren har är att han skall dyrka enbart Allāh samt vittnesbörden om att Muhammad är Hans sändebud.

Genom att endast rikta sin dyrkan mot Allāh och vittna om att Hans sändebud förmedlade islam, renar tjänaren sina intentioner och definierar sin lydnad av Muhammeds läror – vilka båda är villkor för att ens dyrkan skall accepteras.

Detta är då den första skyldigheten för tjänaren, att han enbart dyrkar Allāh och vittnar om alla Hans sändebud som har kommit med samma budskap.

Att vittna om att det inte finns någon gud utom Allāh täcker tron på tawhīd i dess helhet.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fiqh al'Ibādāt – fråga 4, sida 18