بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bygga en moské för allmosa

Fråga: Är det tillåtet att använda allmosa för att avslutade byggandet av en moské som nästan är färdig? Dess konstruktion kan stanna av beroende på bristande resurser.

Svar: Det är välkänt bland de lärde – och det gäller en stor majoritet av dem samt det de rättfärdiga föregångarna [så det kan anses vara ijmā'] – att allmosa inte skall användas för att bygga moskéer, köpa böcker eller liknande. Det får endast delas ut till de åtta sorters mottagare som nämns i en av sura at-Towbahs verser. De är följande:

 1. De extremt fattiga [fuqarā].
 2. Fattiga [masākīn] .
 3. De som jobbar med att dela ut allmosa.
 4. De som fattat tycke för islam. 
 5. Frigöra slavar.
 6. Betala skulder.
 7. För Allāhs skull.
 8. Den resande som behöver hjälp.

Frasen ”för Allāhs skull” innebär djihād specifikt.

Detta är vad som är känt bland de lärde, och byggandet av en moské är inte omnämnt här. Ej heller nämns byggande av skolor, vägar eller liknande ting.

Och Allāh är Den som ger framgång.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdullah Ibn Baz
 • Källa:

  Fatāwa al-Mara Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah – volym 14, sida 294.